Loading...

+381 13 661-122

Grad Subotica

Јавна предузећа

ЈП ''Дирекција за изградњу Града Суботице'' "Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање"

24000 Суботица
Трг Републике 16
Тел: 666-300
Факс: 666-336
Интернет страница: www.urbanizamsu.rs
Мејл: office@urbanizamsu.rs
ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' ЈКП "Чистоћа и зеленило"

24000 Суботица
Јожефа Атиле 4
Тел: 620-444
Факс: 620-460
Интернет страница: www.cistoca-su.rs
Мејл: office@cistoca-su.co.rs
ЈП ''Суботица-транс'' ЈП "Суботица-транс"

24000 Суботица
Сегедински пут 84
Тел: 547-777
Факс: 548-304
Интернет страница: www.sutrans.rs
Мејл: ta.sutrans@gmail.com
JP ''Palić-Ludaš'' ЈП "Палић-Лудаш"

24413 Палић
Кањишки пут 17a
Тел: 753-121
Факс: 753-474
Интернет страница: www.palic-ludas.rs
Мејл: office@palic-ludas.rs
ЈКП ''Водовод и канализација'' ЈКП "Водовод и канализација"

24000 Суботица
Трг Лазара Нешића 9а
Тел: 557-711
Факс: 557-700
Интернет страница: www.vodovodsu.rs
Мејл: uprava@vodovodsu.rs
ЈКП ''Стадион'' ЈКП "Стадион"

24000 Суботица
Сеп Ференца 3
Тел: 552-800
Факс: 552-800
Интернет страница: www.jkp-stadion.rs
Мејл: sekretarijat@jkp-stadion.rs
ЈКП ''Суботичке пијаце'' ЈКП "Суботичке пијаце"

24000 Суботица
Ђуре Ђаковића 23/I
Тел: 555-013
Факс: 555-013
Интернет страница: www.supijace.co.rs
Мејл: direkcija@supijace.co.rs
ЈКП ''Паркинг'' ЈКП "Паркинг Суботица"

24000 Суботица
Ђуре Ђаковића 23/II
Тел: 694-200
Интернет страница: www.suparking.rs
Мејл: jkpparking@gmail.com
ЈКП ''Погребно'' ЈКП "Погребно"

24000 Суботица
Трг жртава фашизма 1
Тел: 554-848
Факс: 525-109
Интернет страница: www.pogrebno.rs
Мејл: office@pogrebno.rs
ЈКП ''Димничар'' ЈКП "Димничар"

24000 Суботица
Браће Радића 50
Тел: 553-072
Факс: 557-244
Интернет страница: www.dimnicar.co.rs
Мејл: office@dimnicar.co.rs
ЈКП ''Суботицагас'' ЈКП "Суботицагас"

24000 Суботица
Јована Микића 58
Тел: 641-201
Факс: 641-220
Интернет страница: www.suboticagas.co.rs
Мејл: office@suboticagas.co.rs
ЈКП ''Суботичка топлана'' ЈКП "Суботичка топлана"

24000 Суботица
Сегедински пут 22
Тел: 548-200
Факс: 548-205
Интернет страница: www.toplanasubotica.co.rs
Мејл: office@toplanasubotica.co.rs
''Парк - Палић'' д.о.о. "Парк - Палић" д.о.о.

24413 Палић
Кањишки пут 17a
Тел: 602-780
Факс: 754-852
Интернет страница: www.park-palic.rs
Мејл: info@park-palic.rs
''Регионална депонија'' Суботица "Регионална депонија" Суботица

24000 Суботица
Трг Лазара Нешића 1
Тел: 673-815
Факс: 673-819
Интернет страница: www.deponija.rs
Мејл: info@deponija.rs
Туристичка организација града Суботице Туристичка организација града Суботице

24000 Суботица
Трг Слободе 1
Тел: 670-350
Факс: 670-350
Интернет страница: www.visitsubotica.rs
Мејл: office@visitsubotica.rs
Слободна зона Слободна зона

Суботица, Тук угарнице бб.
Тел: 548-106 
Интернет страница: www.szsu.co.rs
Мејл: slobodnazonasu@gmail.com