Loading...

+381 13 661-122

Grad Subotica

Конкурси и огласи

Одлука о расписивању јавног огласа за отуђење грађевинског земљишта (земљиште) у јавној својини Града Суботице ради изградње у поступку јавног надметања (лицитација)

21.02.2020.