Loading...

+381 13 661-122

Grad Subotica

Конкурси и огласи

Одлуку о расписивању јавног огласа за отуђење грађевинског земљишта (земљиште) у јавној својини Града Суботице ради изградње у поступку јавног надметања (лицитација)

13.09.2021.