Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
Mreža za razvoj Subotice
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
EU ZA TEBE
Colourful Cooperation
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB
EU Briges
EU Briges
Exchange 5
Aktuelnosti

Naredba Gradskog stožera za izvanredne situacije

04.05.2020.

Gradski stožer za izvanredne situacije je, na desetoj vetoj izvanrednoj sjednici održanoj danas, donio naredbu kojom se ublažava mjera kojom je radi zaštite od širenja zarazne bolesti COVID-19 zabranjeno obavljanje javnog prijevoza putnika u željezničkom prometu i cestovnom prometu autobusima.U naredbi, koju je potpisao zapovjednik Stožera za izvanredne situacije, gradonačelnik Bogdan Laban, navodi se da se od 4. svibnja dozvoljava obavljanje međumjesnog prijevoza putnika u cestovnom prometu, a da se od 8. svibnja 2020. godine dozvoljava obavljanje gradskog i prigradskog prijevoza putnika u cestovnom prometu.

13414_1.jpg

U točki I naredbe navodi se i da su Grad Subotica i JP „Subotica trans“ dužni organizirati gradski i prigradski  prijevoz na način kako je dato u  Instrukciji za organiziranje javnog gradskog, prigradskog i lokalnog prijevoza u primjeni mjera prevencije, sprječavanja širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19, Kriznog stožer za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 od 28. travnja 2020. godine 08. broj: 53-3455/2020-1 (u daljnjem tekstu: Instrukcija), koja je sastavni dio ove naredbe.

Autobusni prijevoznici i autobusne stanice dužne su obavljanje međumjesnog linijskog, posebnog linijskog i prijevoza putnika za osobne potrebe organizirati sukladno točkama 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12. i 13. Instrukcije, s time što su autobusni prijevoznici koji međumjesni linijski prijevoz na linijama do 50 km obavljaju prigradskim autobusima, odnosno na linijama do 15 km prigradskim i gradskim autobusima dužni u organizaciji prijevoza poštivati i točke 4. i 10. Instrukcije.

Pružatelji stanične usluge (JP „Subotica trans“) na autobusnim stanicama moraju primijeniti mjere prevencije kojima se osigurava sigurnost uposlenika i sigurnost korisnika usluga (obvezno dezinficiranje svih prostorija autobusnih stanica, opreme, pokretnosti, obvezna uporaba zaštitnih sredstava, odnosno maski i rukavica, obvezno mjerenje temperature putnicima sukladno posebnim planom mjera, koje su sastavni dio akta o procjeni rizika, a koji upravljač autobusne stanice donosi sukladno zakonu i propisima iz oblasti sigurnosti i zdravlja na radu).

Sukladno mogućnostima autobusnih prijevoznika, potrebno je angažirati što veći broja autobusa, a u cilju što redovitijeg odvijanja prijevoza putnika u cestovnom prometu.

Autobusni prijevoznici s registriranim redom vožnje u međumjesnom prijevozu putnika u cestovnom prometu u obvezi su do 1. rujna 2020. godine obavljati  polaske za koje postoje iskazane potrebe putnika, ali ne manje od 25 posto polazaka s registriranih redova vožnje, nakon čega trebaju obavljati prijevoz sukladno  registriranom redu vožnje.

U točki II naredbe navodi se da počevši od 4. svibnja 2020. godine pravne osobe i poduzetnici koji obavljaju djelatnost u oblasti trgovine na malo, koja obuhvaća prodaju hrane i pića, tu djelatnost odnosno pružanje usluga mogu obavljati, odnosno i neposredno posluživati korisnike u zatvorenom prostoru i u prostoru organiziranih terasa na otvorenom – uz primjenu mjera prevencije propisanih ovom naredbom i utvrđenih aktom poslodavca.

Pravne osobe i poduzetnici (poslodavci) koji pružaju usluge u djelatnostima iz ove točke, pod točka 1. ove naredbe, a na način opisan navedenom pod točkom naredbe dužni su, u odnosu na uposlenike i korisnike usluga, primijeniti sve mjere prevencije od utjecaja na sigurnost i zdravlje uposlenika i korisnika usluga, a posebice onih koje se odnose na sprječavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (organiziranje procesa rada koji osigurava održavanje socijalne distance, odnosno međusobnog rastojanja između dvije osobe od najmanje dva metra, obvezno dezinficiranje pokretnosti, strojeva, alata i uređaja za rad posle pružene usluge svakom korisniku ponaosob, obveznu uporabu zaštitnih sredstava odnosno maski i rukavica od strane uposlenika – za pružanje usluga na otvorenom, kao i dodatne mjere, ograničenog broja osoba u prostoriji, a u slučaju manjeg rastojanja od dva metra između korisnika pružanje usluga uz primjenu staklene, plastične ili slične barijere, obvezno dezinficiranje prostorija i podova, obveznu uporabu zaštitnih sredstava, odnosno maski i rukavica i od korisnika usluga – za pružanje usluga u zatvorenom prostoru), i da u tom smislu dopune poseban plan primjene mjera iz stavka 1. ove točke.

U točki III naredbe navodi se da se počevši od 8. svibnja 2020. godine dozvoljava neposredna prodaja robe kupcima i neposredno usluživanje korisnika u trgovinskim centrima i sličnim objektima uz primjenu mjera prevencije propisanih ovom naredbom, drugim propisom koji se odnosi na djelatnost koju obavlja pravna osoba ili poduzetnik i utvrđenih aktom poslodavca.

Pravne osobe i poduzetnici (poslodavci) koji pružaju usluge u djelatnostima iz ove točke pod točke 1. ove naredbe dužni su, u odnosu na uposlenike i korisnike usluga, primijeniti  sve mjere prevencije od utjecaja na sigurnost i zdravlje uposlenika i korisnika usluga, a posebice one koje se odnose na sprječavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (organiziranje procesa rada koji osigurava ograničen broj osoba u prostoru, održavanje socijalne distance, odnosno međusobnog rastojanja između dvije osobe od najmanje dva metra, pružanje usluga uz primjenu staklene, plastične ili slične barijere, obvezno dezinficiranje  prostorija i podova, pokretnosti, strojeva, alata i uređaja za rad nakon pružene usluge svakom korisniku ponaosob, obveznu uporabu zaštitnih sredstava odnosno maski i rukavica od strane uposlenika i korisnika usluga), i da u tom smislu donesu poseban plan primjene mjera, koji je sastavni dio akta o procjeni rizika koji se donosi sukladno zakonu i propisima iz oblasti sigurnosti i zdravlja na radu.

Ova naredba primjenjuje se od 4. svibnja 2020. godine. Primjena mjera iz točke II. i točke III. ove naredbe traje dok traje izvanredno stanje proglašeno u Republici Srbiji, odnosno dok traje opasnost od širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Naredba je donesena na temelju članka 29. Zakona o obrani i Odluke o proglašenju izvanrednog stanja predsjednika Republike Srbije, predsjednika Narodne skupštine i predsjednika Vlade Republike Srbije, u uvjetima proglašenog izvanrednog stanja, a imajući u vidu mjere i ograničenja uvedena Odlukom o proglašenju izvanrednog stanja, te Uredbe o mjerama za vrijeme izvanrednog stanja („Sl. glasniku RS“, br. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20, 53/20, 56/20, 57/20, 58/20 i 60/20) potvrđene Zakonom o potvrđivanju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsjednika Republike donijela za vrijeme izvanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, br. 62/20), Odlukom o ublažavanju mjera zabrane obavljanja javnog prijevoza putnika za vrijeme izvanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, br. 63/20), Odlukom o posebnim mjerama pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koja obuhvaća prodaju hrane i pića u ugostiteljskim objektima i prodaju hrane za nošenje („Službeni glasnik RS“, br. 63/20) i Odlukom o ograničenju pružanja usluga u oblasti trgovine na malo, koje obuhvaćaju prodaju robe i obavljanje usluga u trgovinskim centrima i lokalima u koje se ulazi iz zatvorenog prostora („Službeni glasnik RS“, br. 39/20 i 63/20).

Naredba - 4. svibnja 2020. godine

Instrukcija - organiziranje prijevoza

Izbori 2020
Medija-centar i Protokol
KONTAKT CENTAR 024
IZVANREDNO STANJE
Lokalni pučki pravobranitelj
FONDACIJA ZA POMOĆ PRI LIJEČENJU TEŠKO OBOLJELE DJECE I MLADEŽI
Servisne informacije
Ustanove kulture
Obrazovne ustavnove
Mjesne zajednice
Спортски клубови
Informator
Subvencioniranje komunalnih usluga
Naručivanje dokumenata
Lokalna poreska administracija
Informator
Strategija razvoja
Colour Coop