Посетите Суботицу Дубра управа
Управа за капитална улагања АП Војводине
Mreža za razvoj Subotice
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊ E ПОЛОЖАЈА РОМА
ROMACTED
EU ZA TEBE
Colourful Cooperation
OPTI-BIKE
ART NOUVEAU
IPA CBC CRO-SRB
EU Briges
EU Briges
Exchange 5
Aktuelnosti

Održana 11. sednica Gradskog veća

23.10.2012.

Gradsko veće je na današnjoj, 11. sednici usvojilo predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Subotice za 2012. godinu i uputilo ga Skupštini grada na donošenje. Usvojen je i Skupštini grada upućen na donošenje i predlog Odluke o raspoređivanju budžetsklih sredstava grada Subotice nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kao i predlozi rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora za Ekonomsku srednju školu „Bosa Miličević”, Tehničku školu „Ivan Sarić” i Osnovnu školu „Sveti Sava”. Na predlog gradonačelnika Modesta Dulića sa dnevnog reda je skinut i upućen na dodatno usaglašavanje predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora OŠ „Hunjadi Janoš”, iz Čantavira. Gradsko veće donelo je i rešenje o davanju saglasnosti na cene pogrebnih usluga, kao i zaključak o određivanju lokacija i proglašenju vašara sezonske prodaje jelki na teritoriji Subotice.

6270_1.jpg

Deficit budžetskih sredstava u ukupnom iznosu od 347.440.000 dinara finansiraće se iz prenetih neutrošenih sredstava budžeta iz 2011. godine. Predloženi rebalans budžeta uvrstio je i izmene Zakona o finansiranju lokalne samouprave kojim se utvrđuju izvori finansiranja lokalne vlasti. Na osnovu predloženih izmena obim budžeta se povećava za 508.876.000 dinara, odnosno obim budžeta za 2012. godinu planira se u iznosu od 5.353.817.000 dinara, što je u odnosu na prvobitnu odluku uvećanje za 10,5 odsto.

Na osnovu analize ostvarenja tekućih prihoda i primanja budžeta grada za protekli period 2012. godine, data je procena očekivanog ostvarenja prihoda i primanja budžeta do kraja godine. Planiran je veći obim tekućih prihoda i primanja budžeta za 392.096.000 dinara, a shodno tome planiran je ukupan iznos tekućih prihoda i primanja u visini od 4.982.377.000 dinara. U izvore finansiranja budžetskih rashoda i izdataka planiraju se preneta neutrošena sredstva – suficit iz 2011. godine u iznosu od 371.440.000 dinara.

Odlukom o konsolidovanom završnom računu grada Subotice za 2011. godinu, utvrđeni suficit od 371.440.000 dinara je u predlogu rebalansa raspoređen prema izvorima sredstava. Jedan se odnosi na namenska sredstva i transfere koji su ostali neutrošeni u toku 2011. godine, a odnose se na unapred određenu vrstu rashoda i to u ukupnoj visini od 327.608.000 dinara. Drugi izvor su nenamenski prihodi ostvareni a neutrošeni u toku 2011. godine u visini 43.832.000 dinara. Predloženo je da se ta sredstva rasporede na sufinansiranje, odnosno finansiranje JP „Subotica-trans“ u delu subvencija za nabavku goriva za gradski i prigradski saobraćaj.

Planiran je veći iznos prihoda od poreza na dohodak za 186.440.000 dinara, poreza na imovinu za 14.785.000 dinara, donacija za 3.918.000 dinara, namenskih transfera za 70.426.000 dinara, prihoda od upravljanja imovinom za 6.700.000 dinara, ostalih prihoda za 20 miliona dinara. Značajna izmena prihodovne strane budžeta je planirano primanje od prodaje zemljišta u visini od 190 miliona dinara.

Na osnovu izmene Zakona o finansiranju lokalne samouprave analizirani su izvori i usklađeni planom iznosi pojedinih izvornih i ustupljenih prihoda budžeta grada. Procena je da će budžet grada do kraja godine imati oko 15 miliona dinara manje i to od lokalnih komunalnih taksi (firmarina,  takse za priređivanje muzičkog programa  u ugostiteljskim objektima, taksa za korišćenje reklamnih panoa) i do ustupljenih naknada za držanje motornih vozila i zagađivanje životne sredine.

Na sednici je usvojen i predlog Odluke o raspoređivanju budžetskih sredstava nacionalnim savetima nacionalnih manjina kojom se predlaže da kriterijum za raspored budžetom planiranih sredstava bude broj pripadnika nacionalne manjine iskazan po poslednjim objavljenim podacima republičkog organa za poslove statistike o popisu stanovništva. Nacionalni saveti su dužni da dodeljena sredstva koriste namenski, u skladu sa zakonom, i da po isteku kalendarske godine, do 1. marta naredne godine, podnesu nadležnom sekretarijatu izveštaj o korišćenju dodeljenih sredstava.

Članovi Gradskog veća dali su i saglasnost na korekciju cene komunalnih usluga JKP „Pogrebno” u visini od 3,5 odsto.

Izbori 2020
Medija-centar i Protokol
KONTAKT CENTAR 024
E-mejl za prijem elektronskih faktura
VANREDNA SITUACIJA
Plaćanje karticama
Informator
Lokalni ombu
ZAŠTITNIK PACIJENATA
ФОНДАЦИЈА ЗА ПОМОЋ ПРИ ЛЕЧЕЊУ ТЕШКО ОБОЛЕЛЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
Дигитализација културне баштине
 Razvojni fond Vojvodine
Servisne informacije
Registracija stambenih zajednica
Ustanove kulture
Obrazovne ustavnove
Mesne zajednice
Ustanove socijalne zaštite i zdravstva
Спортски клубови
Subvencionisanje komunalnih usluga
Naručivanje dokumenata
Lokalna poreska administracija
Informator
Development Strategy
Colour Coop